lördag 11 september 2010

Förnyelsebar energi

En enig Riksdag har beslutat att Sverige till år 2020 ska öka andelen förnyelsebar energi till 49 %. Beslutet togs efter förhandlingar inom EU. EU beslutade samtidig att länderna som ingår i unionen ska öka andelen förnybar energi till 20 %.

Magazin24.se vill ge väljarna möjlighet att utifrån deras ansvar för miljön välja representanter till riksdagen. Därför har Magzine24 bett riksdagskandidaterna i Västmanland tala om hur vi tänker arbeta för att nå och kanske överträffa målet.
Som förnybara källor räknas enligt EU:s direktiv
•Vind, sol vatten, biomassa & biogas
•Värme från luft, vatten & jord

Läs mitt (och Folkpartiet liberalernas) svar här.
Tilläggas kan att jag ser positivt på förnybar energiutvinning från småskaliga vattenkraftverk.

Inga kommentarer: