onsdag 15 september 2010

Angeläget om datalagringsdirektivet

I valrörelsen lyser integritetsfrågorna nästan helt med sin frånvaro.
Läs Camilla Lindbergs och Carl Johan Rehbinders angelägna artikel i SvD om datalagringsdirektivet. Ett EU-direktiv som flera tunga remissinstanser kritiserar. Det var Socialdemokraterna som drev igenom datalagringsdirektivet i EU, med Thomas Bodström som en av arkitekterna. Och det var bland annat detta som gjorde att Oscar Swartz myntade begreppet Bodströmsamhället.

Dataskyddsgruppen inom EU var starkt kritisk mot EU-kommissionens förslag att lagra uppgifter om telefon- och Internettrafik. Gruppen ansåg att förslaget inkräktar på den absoluta, grundläggande rätten till förtrolig korrespondens. Ändock röstades direktivet igenom.

Inga kommentarer: