torsdag 23 september 2010

9 år sedan Dawit Isaak fängslades

Den 23 september 2001 fängslades den svensk-eritrianske journalisten Dawit Isaak.
Fortfarande har ingen rättegång hållits.
Ingen dom har fallit.
Dawit Isaak arresterades för att han använde sin yttrandefrihet och det skrivna ordet för att skildra de demokratiska reformer som en grupp politiker ville genomföra i Eritrea. Reformer som låg i enlighet med konstitutionen men som aldrig tillämpats.
Den eriktrianska regeringen menar att detta var brott mot rikets säkerhet.

Kom gärna till VLT-husets trappa i Västerås kl 12 idag.
Då håller vi en icke-partipolitisk manifestation för yttrandefrihet och för Dawit Isaaks frigivande.

Se även Free-Dawit-sajten.

Inga kommentarer: