onsdag 8 september 2010

Liberala Kvinnor Västmanlands Ljusmanifestation för våldtäktsoffer

Ikväll har Liberala Kvinnor Västmanland haft sin årliga Ljusmanifestation för att uppmärksamma våldet mot kvinnor och ge stöd åt våldtäktsoffer.

Amnesty har Stoppa våldet mot kvinnor som ett prioriterat område och Lise Bergh, Amnestys svenska generalsekreterare, var kvällens huvudtalare.

Att bli våldtagen beskrivs ibland som att bli fråntagen en del av ens själ.
En bit av personligheten mördas. Förra året var det 158 medmänniskor i Västmanland som anmälde att de våldtagits. 158 människor som miste en del av sitt innersta. Av dessa 158 människor var 80 barn under 18 år.

Mörkertalet är stort och i verkligheten är det betydligt fler kvinnor, barn och även män som varje år utsätts för våldtäkt. Brottsförebyggande rådet menar att mindre än 30 % av alla våldtäkter faktiskt anmäls. Enligt BRÅ:s senaste Nationella Trygghetsundersökning kan 25.000 våldtäkter ha ägt rum i Sverige år 2007.

De flesta anmälda våldtäkter läggs ner i ett tidigt skede av utredningen. Endast en liten andel av de få våldtäkter som anmäls leder alltså i slutändan till att åtal väcks. Våldtäktsoffrets möjlighet att få rättvisa beror i mycket hög utsträckning på förundersökningens kvalitet. Ändå har liten uppmärksamhet ägnats åt att systematiskt identifiera och analysera brister vad gäller den rättsliga hanteringen av våldtäkter i Sverige. Därmed minskar möjligheten till konkreta förbättringar.

Amnesty föreslår en systematisk insamling av information om samtliga våldtäktsutredningar som läggs ned eller leder till beslut om att inte väcka åtal. Skälen till dessa beslut ska analyseras och utredningskvaliteten bedömas. Detta är ett krav som jag anammade för ett par år sedan och har drivit sedan dess - både inom Folkpartiet liberalerna och i riksdagsarbetet. Folkpartiet och Liberala Kvinnor står nu bakom förslaget att inrätta en nationell granskningskommission som förbättrar rättsväsendets hantering av våldtäktsärenden. Vi vill också att alla förundersökningsledare ska vara skyldiga att begära målsägarbiträde redan under förundersökningen.

Sexuella övergrepp är ett brott som sätter djupa spår och är förknippat med mycket skuld och skam. Bara vid en klassisk överfallsvåldtäkt betraktas offret som utan skuld. Men de fallen är få. Det vanliga är att offer och förövare känner varandra sedan tidigare. Många är vi kvinnor som under årens lopp anammat strategier för hur man ska klara den sista sträckan från taxi/buss/bil och in i porten, alltifrån nyckelknippor, överfallsalarm till att låtsasprata i mobiltelefon. Detta trots att kvinnan i majoriteten av fallen redan är bekant med sin förövare. Dessa fall är lika avskyvärda och behöver i lika hög grad lyftas fram i debatten.

Att vara rädd är den ultimata överträdelsen mot en människas frihet och självständighet. Många kvinnor i Sverige lever i ständig rädsla. Även i sina egna hem. Ett nej är inte förhandlingsbart. Berusningsgrad eller val av kläder kan aldrig rättfärdiga en våldtäkt. Och kvinnor ska inte behöva förhandla med sin rörelsefrihet. Rätten att bestämma över sin kropp och över sin sexualitet är en grundläggande mänsklig rättighet.

Våldtäkt är ett av de mest kränkande brotten en människa kan utsättas för. För rättsväsendet är våldtäkt ett av de mest prioriterade brotten att bekämpa. Därför är det av stor vikt att det finns vederhäftig och samlad kunskap om hur rättsväsendet fungerar när det gäller våldtäkter. Kunskap som kan förbättra rättsväsendets framtida hantering av ärenden. Vi behöver en granskningskommission.

Ikväll tände vi 80 ljus. Ett ljus för varje våldtagen i Västerås förra året som orkat anmäla brottet. 40 vita ljus för de vuxna. 40 röda ljus för barn under 18 år. Varje ljus är också en påminnelse om alla dem som inte orkat, vågat eller av andra skäl inte anmält sina förövare.

Inga kommentarer: