fredag 10 september 2010

Kryssa rätt i riksdagsvalet med Företagarnas Kandidatguide

I somras gjorde organisationen Företagarna sin ranking av mest aktivt företagsvänliga riksdagsledamot. Bland Alliansens ledamöter var vi 4 folkpartister bland topp 5; Hans Backman, jag, Karin Pilsäter och Tina Acketoft. Så här skrev Företagarna då:
"I årets granskning är det Folkpartiet som tar hem segern och fullkomligt
dominerar topplaceringarna bland regeringspartiernas kandidater. På första, andra, tredje och fjärde plats i årets undersökning återfinns folkpartister."

Här är en länk till vårt näringspolitiska program "Ett Sverige fyllt av entreprenörskap och företag".

Företagarna har också gjort en undersökning om vilka som är de mest företagarvänliga riksdagskandidaterna i varje län. Vem är mest företagarvänlig och beredd att genomföra de reformer och förändringar som skulle ge Sveriges företagare viljan och möjligheten att växa och skapa nya jobb? Resultatet presenteras i Kandidatguiden. I den kan väljarna se hur riksdagskandidaternas uppfattning stämmer med Sveriges småföretagare.

Jag fick 5 stjärnor och så här står det:

Agneta Berliner, riksdagsledamot, Västerås, Folkpartiet
Valsedelplats: 1

Har du egen erfarenhet av företagande?
Ja

Hur ser du på följande åtgärder för att förbättra det allmänna företagsklimatet i Sverige?
Sverige bör satsa mer på forskning och utveckling. Instämmer helt

Entreprenörskap bör ha en större plats inom gymnasieskolans program. Instämmer helt

Kunskapsöverföringen från universitet till näringsliv bör utökas. Instämmer helt

Det behövs ökade statliga investeringar i infrastruktur och förbättrade kommunikationer. Instämmer helt

Skattetrycket bör sänkas. Instämmer helt

Effektivt fungerande marknader är viktiga för företagandet. Hur ser du på följande åtgärder för att öka svenska småföretags möjligheter att konkurrera?
Den konkurrensutsatta delen av Sveriges offentliga sektor bör öka. Instämmer helt

Sverige bör införa Euron som valuta. Instämmer helt

Sverige bör driva på för att tjänstedirektivet, som ska möjliggöra en inre marknad för tjänster inom EU, utökas till fler sektorer t ex hälso- och sjukvårdssektorn. Instämmer helt

Kommuner ska inte konkurrera med privata företag inom verksamheter som ligger utanför kommunernas kompetensområde. Instämmer helt

Konkurrenskraftiga kostnadsnivåer och möjligheter att attrahera kapital är viktigt för svenska företag Hur ser du på följande åtgärder för att öka svenska småföretags möjligheter att konkurrera?

Arbetsgivaravgiften och egenavgiften för egenföretagare bör sänkas. Instämmer helt

Ett riskkapitalavdrag bör införas. Instämmer helt

Bolagsskatten bör sänkas. Instämmer helt

Företagens administrativa kostnader bör sänkas. Instämmer helt

Det bör räcka att ett företag lämnar in en uppgift en gång, och till ett ställe. Instämmer helt

Förslaget om slopad revisionsplikt för mindre aktiebolag bör utvidgas. Instämmer helt

Arbetsgivarnas sjuklöneansvar bör avskaffas. Instämmer i huvudsak

Skatten på utdelningar och räntor bör sänkas. Instämmer i huvudsak

Fungerande trygghetssystem är viktigt även för företagare. Hur ser du på följande åtgärder för att göra det mer attraktivt att bli företagare?
Det ska vara möjligt för företagare att välja upp till 365 dagars karens i sjukförsäkringen mot sänkt sjukförsäkringsavgift. Instämmer helt

Den som väljer att bli företagare ska under tre år ha samma sjukpenninggrundande inkomst som man hade innan man startade företaget Instämmer helt

Hur ser du på följande åtgärder för att modernisera den svenska arbetsmarknaden?

Enskilda företagare ska inte, oavsett villkor, bli tvingade att underteckna kollektivavtal. Instämmer helt

Fackets vetorätt vid entreprenader bör avskaffas. Instämmer helt

Turordningsreglerna i Lagen om Anställningsskydd (LAS) bör slopas helt för de minsta företagen (max 10 anställda). Instämmer helt

Fackets rätt till sympatiåtgärder bör avskaffas. Instämmer helt

Arbetsförmedlingen bör konkurrensutsättas av privata alternativ. Instämmer helt

Inför en lärlingsutbildning för att matcha företagens behov av lämplig kompetens. Instämmer helt

Vad har du gjort för att driva företagarfrågor?
* Medverkat i ett antal riksdagsbeslut som t ex borttaget sjuklöneansvar 3:e sjukveckan, sänkt arbetsgivaravgift och sänkt bolagsskatt.
* Väckt riksdagsmotioner och skriftliga frågor.
* Arbetat fram konkreta förslag i Folkpartiets tre strategiska arbetsgrupper om arbetsmarknad, entreprenörskap och utbildning.
* Är mentor i ALMIs "Mentor Eget Företag".
* Var Folkpartiets representant i referensgruppen till regeringens utredning om företagarnas trygghetssystem.
* Jurymedlem i Ung Företagsamhet.
* Arrangerat seminarier och diskussioner.
* Skrivit debattartiklar.
* Deltagit i debatter om innovation, entreprenörskap, företagande och tillväxt.
* Bjudit in till företagarträffar i riksdagen och på hemmaplan.
* Gjort företagsbesök.
* Medlem i SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) och i SPN (Sällskapet Politik & Näringsliv).

Om du blir invald i riksdagen i valet den 19 september 2010, vilka är de tre viktigaste frågorna du kommer att driva?
* Riskkapitalavdrag
* Sänkta arbetsgivaravgifter
* Moderniserad arbetsrätt

Var du riksdagsledamot under mandatperioden 2006-2010?Ja

Vilka tre initiativ som du tagit i egenskap av riksdagsledamot tycker du har varit mest företagsvänliga?
* Medverkan i riksdagsbeslutet om RUT-avdrag
* Motioner om modernisering av arbetsrätten; t ex LAS turordningsregler, fackets vetorätt mot underentreprenörer och proportionalitet i konflikträtten
* En särskild anställningsform för lärlingar

Här är länken till Kandidatguiden för den som vill gå in och checka hur företagarvänlig andra riksdagskandidater är.

1 kommentar:

Anonym sa...

Något jag tycker politiker har glömt vad gäller företagande är åtgärder mot inlåsning. Inlåsning som syftar till att göra det dyrt och/eller komplicerat för kunden att byta leverantör.

Små företag har inte alls samma möjligheter mot större företag just på grund av att större företag har lättare att använda sig av inlåsningstekniker för att behålla sina kunder.

Ett stort företag som har flera olika verksamheter, kanske något företag dels säljer mat och har bankverksamhet. Där borde det vara förbjudet och ge rabatter på mat om man är kund i deras bank.
Tuffa regler mot att teckna abonnemang med långa uppsägningstider och så vidare. Ett företag skall absolut inte få lov och hota med saker som sämre service mm om en kund väljer och köpa från annat företag också.
Finns mera.

Inlåsning är inte alls bra för dynamiken bland företagandet, syftet med inlåsning är att skapa sig ett monopol på en konkurrensutsatt marknad.