tisdag 7 september 2010

Mer kapital, kompetens och konkurrens, mindre krångel

Skriver tillsammans med mina riksdagskollegor Carl B Hamilton och Liselott Hagberg i senaste numret av Företagarförbundets tidning Fria Företagare:

FP: Mer kapital, kompetens och konkurrens, mindre krångel
De flesta företagare vill växa. Huvudansvaret är ditt som företagare, men det finns också en hel del vi politiker kan göra för att underlätta dina möjligheter.
Tid och kraft att växa
Tid kan frigöras genom att förenkla krångliga regler. Det ska vara lätt att få svar på sina frågor, och ingen ska behöva lämna in samma uppgifter till myndigheter mer än en gång. Folkpartiet och Alliansen har redan tagit bort revisionsplikten för mindre företag. Under nästa mandatperiod vill vi i Folkpartiet slopa revisionsplikten för fler företag.
Ett skatteparadis för kapital och kompetens
Sverige har världens högsta marginalskatter på arbete och har även höga kapitalskatter i ett internationellt perspektiv. Folkpartiet vill, att ingen ska behöva betala mer än femtio procent av en inkomstökning i skatt. Det kan ställas mot oppositionens löfte om att ytterligare höja marginalskatten. Folkpartiets ambition är också, att kapitalskatterna på sikt måste justeras ned. Under nästa mandatperiod vill vi även genomföra ett antal viktiga skatteförändringar. Att göra sin första anställning är ett för de flesta företag stort steg. Därför vill vi reducera arbetsgivaravgiften med 10 procent för de första 300 000 kronorna i lönesumma. Vi vill också införa skatteincitament för små och medelstora företag att investera mer i forskning och utveckling, en så kallad FoU-rabatt. I flera andra länder, bland andra Storbritannien, Kanada och Frankrike,finns redan sådana stödsystem. Vi vill också stimulera fler personer att satsa sitt privata kapital i nya idéer och företag, genom att införa ett riskkapitalavdrag samt göra det möjligt att skjuta upp reavinstbeskattningen, om man återinvesterar sin vinst från företagsförsäljning i ett svenskt tillväxtföretag.
Lagar och regler för stärkt konkurrens
Det ska vara enkelt att starta företag, oavsett vilken bransch man ger sig in i. Krångliga regler och onödigt stora upphandlingar är därtill exempel på hinder för en stark och sund konkurrens. Konkurrens ska ske på lika villkor, och ingen ska behöva få sina kunder snodda av företagare, som inte betalar skatt, eller av den offentliga sektorn. Det måste också bli lättare att delta i och vinna offentliga upphandlingar. Alla kommuner bör tillämpa lagen om valfrihet (LOV) i exempelvis äldreomsorgen.
Framtiden börjar i klassrummen
Ett område där den förda politiken är avgörande är skolan. Ut med flumskolan – in med kunskap och ordning. Inte bara högteknologiska företag på jakt efter spetskunskap drar fördel av en hög kvalitet i skolan. För småföretag är varje person viktig. Därför vill vi satsa på ökad kvalitet hela vägen från grundskola till forskning, liksom ökade möjligheter till praktik, yrkesutbildning och lärlingsanställning.
Trovärdighet
Folkpartiet liberalerna har tillsammans med de andra allianspartierna genomdrivit viktiga förenklande reformer. Bland annat har skatter och arbetsgivaravgifter sänkts, regelkrånglet minskat och system med lärlingar och lärlingsutbildning införts och kommer att utvidgas ytterligare. Tidigare monopolmarknader har öppnats upp, och svarta jobb blivit vita genom bl.a. ROT och RUT. Det har blivit lättare att anställa. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att skapa ett företagsklimat i världsklass.
Vi jobbar vidare på det!

CARL B HAMILTON
Stockholm,ORDF. NÄRINGSUTSKOTTET
LISELOTT HAGBERG,
Sörmland,NÄRINGSUTSKOTTET
AGNETA BERLINER,Västerås, SKATTEUTSKOTTET
Samtliga är riksdagsledamöter (FP)

Artikeln finns på sidan 35 i nr 4/10 av Fria Företagare.

Inga kommentarer: